donderdag 31 januari 2013

Het rooster van de "toets"week staat weer op de bekende plek.

woensdag 23 januari 2013

WE'VE GOT IT!

Dit persbericht heeft OMO (het schoolbestuur van oa het Odulphus) gisteren uit laten gaan. Ik snap dat je als leerling het best een raar idee kunt vinden. Maar bekijk het eens van deze kant: doordat nu niet alles compleet opnieuw gebouwd hoeft te worden, sparen we een paar miljoen uit. En dat geld komt allemaal ten goede aan jullie. En speciaal voor de havisten: We maken er iets goeds van.

Odulphuslyceum start met havo-school aan Noordhoekring
Het Odulphuslyceum, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en de gemeente Tilburg zijn het eens geworden over het inzetten van het gebouw Noordhoekring 182 voor een havo-school. Ook zijn er afspraken gemaakt over de ver- en nieuwbouwplannen van het hoofdgebouw aan de Noordhoekring in Tilburg.

Havo-school
In december van het vorige jaar maakte het Odulphuslyceum al bekend te starten met een aparte havo-school met een eigen onderwijsconcept, bij voorkeur in een apart gebouw. Door het bereikte akkoord is het nu zeker dat deze havo-school wordt gehuisvest aan de overkant van het hoofdgebouw, in het gebouw aan de Noordhoekring 182. In dit gebouw was tot voor kort De Nieuwste School gehuisvest.

Om het gebouw geschikt te maken voor de havisten van leerjaar twee tot en met vijf, is een grondige verbouwing nodig. Het gebouw wordt gerenoveerd tot een school met dezelfde huisstijl en sfeer als het hoofdgebouw van het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring 99. Alle brugklasleerlingen blijven in het hoofdgebouw onderwijs volgen.

Het voortraject voor de verbouwing start onmiddellijk, waardoor de verbouwing in augustus van dit jaar kan starten. Het streven is dat de havoleerlingen vanaf schooljaar 2014-2015 in het nieuwe gebouw onderwijs kunnen volgen.

Hoofdgebouw
In het hoofdgebouw van het Odulphuslyceum aan de Noordhoekring 99 worden verschillende ruimtes verbouwd, zodat deze voldoen aan de eisen voor modern onderwijs. Verbouwingen vinden plaats aan een gymzaal, de mediatheek en de kantine. De kapel wordt in ere hersteld en zal gebruikt worden als auditorium. Er wordt een science lab gebouwd en er wordt ook een lift geïnstalleerd. Een aantal van de (te) kleine lokalen wordt vergroot. Daarnaast wordt er een extra gymzaal gebouwd.

Met de verbouwingen, die voor de leerlingen voor weinig overlast zorgen, wordt meteen gestart. De grote aanpassingen beginnen op het moment dat de havoleerlingen in hun nieuwe gebouw zijn gestart.