donderdag 28 maart 2013

Schoolreisje zonder kinderen

Studiedag 2.0.

De bus in, ff keten met zijn allen en voordat je het weet sta je in Zoetermeer bij Kennisnet. Peter Wessels geeft een inleiding waar we van watertanden: o, kan het zo ook.
Ja. Blijkbaar wel.
Dat gaan we dan even uitproberen. Wat kun je met screenr? Is een iPad wel zo handig? Hoe kun je QR-codes inzetten voor je onderwijs? EN last but not least: hoeveel kost zo'n gezellig touchscreencomputertafeltje?!?!?!dinsdag 26 maart 2013

Zittenblijven afgeschaft


Vanaf komend jaar in de schoolgids:
Een leerling stroomt in principe altijd door naar een hoger leerjaar.  Eventuele opgelopen achterstanden en kennishiaten worden weggewerkt gedurende het lopende schooljaar of in de zomervakantie.
Via een andere invulling van het mentoraat en met behulp van een goed monitoringsysteem houden leraren  steeds zicht op het niveau en de vorderingen van elke leerling. Leerlingen en ouders zijn hiervan ook op de hoogte. De lijnen zijn kort en er is veelvuldig contact. Zo komen we niet voor verrassingen te staan.
In uitzonderlijke gevallen kan,  in goed onderling overleg,  besloten worden dat een leerling elders zijn studieloopbaan voortzet. Het belang van de individuele leerling staat hierbij altijd voorop.

Over het afschaffen van het doubleren hebben we het op het havocongres in zowel de lerarenversie als de leerlingenversie gehad. Opvallend was dat de leerlingen nog wel de meeste bezwaren hadden.
Afgelopen vrijdag ben ik in beide havoklassen gaan vertellen dat we ondanks hun bezwaren toch het zittenblijven gaan afschaffen. De ouders hebben een uitgebreide brief ontvangen. Kijk op het tabblad “Doubleren?”

De reacties in de klas vrijdag waren eerst euforisch: yes, ik ben over. Toen kwam de reactie: waar is de adder? En na de toelichting over de “Verlengde Schooldag” de vrees voor extra uren. Toen die onterecht bleek: als je er zit heb je er behoefte aan of baat bij, drong tot een klein kluppie al door: dan krijgen we wel weer meer verantwoordelijkheid.
En zo is het maar net. Je moet niet alleen aan het einde van het jaar op niveau zijn, maar altijd.