dinsdag 20 mei 2014

Ouders praten mee: De klankbordgroep van mei

Aanwezig: Erica Heidt-Bierens (Noël H3C), Desirée de Kroon (Jasper H2A), Pieter Johanns (Geert H2B), Jan Beesems (conrector havo), Michel Pijpers (onderwijsontwikkelaar havo) en Cobine Ramaekers (leerlingcoördinator havo onderbouw)Afwezig met bericht: Angelique Gallé (Tuur H2A), Gert-Jan van Eck (Rens H3B) en Karen Leurs (Diewertje H3C). Maryvon Putman (Joppe H3A) was niet aanwezig, maar heeft via de mail een aantal punten ingebracht.


We zijn gestart met een rondleiding door het nieuwe havogebouw.

-         Huiswerk

Leerlingen krijgen weinig huiswerk. Halen ze er wel uit wat er in zit? Leerlingen werken vooral in de klas. Tijdens de verlengde schooldag kunnen ze leren en vragen stellen, ze werken er efficiënt aan hun opdrachten.
Wanneer de verlengde schooldag wordt verplicht, wordt dat ook door leerlingen vaak als positieve stimulans ervaren. Kinderen hebben veel vrije tijd en gaan in de regel graag naar school. 

Motivatie

Goede, heldere feedback naar leerlingen over hun vorderingen en prestaties werkt motivatieverhogend.