woensdag 11 juni 2014

WO ll Indonesië H3


Afgelopen week hadden H3A en H3B tijdens de geschiedenisles meneer Stephan en meneer Ramaekers als gast. Beiden vertelden ze, ieder op hun eigen manier, hoe ze de Tweede Wereldoorlog in Indonesië als kind hebben ervaren.
Meneer Stephan verbleef een groot deel van de oorlog in het zgn. 'Jappenkamp', eerst nog samen met zijn moeder, daarna in een speciaal jongenskamp. Meneer Stephan was daar volledig op zichzelf aangewezen. Wanneer Japan in augustus 1945 capituleert, duurt het nog een jaar voor hij het kamp uit kan. Buiten is het te gevaarlijk vanwege de Indonesische vrijheidsstrijd die dan losbarst.
Dat het leven buíten het kamp als tienjarige jongen ook verre van gemakkelijk was, blijkt uit het verhaal dat meneer Ramaekers vertelt: als half Nederlands/ half Indonesische jongen wordt hij door veel Indonesiërs ineens gewantrouwd. Ook door zijn vriendjes. Samen met zijn moeder moet hij de bergen in om eten te zoeken. Zijn vader werkt als krijgsgevangene in een Japanse mijn. 
De leerlingen kiezen na deze verhalen uit een aantal opdrachten. Zo discussiëren zij met elkaar en met de gasten over het gebruik van de atoombom in 1945: Oorlogsmisdaad of oorlogshandeling?
Sommige kinderen kiezen ervoor de gastdocenten te interviewen over hun leven tijdens, maar ook na de Tweede wereldoorlog. Het levert boeiende gesprekken op.
Het bezoek maakt overigens niet alleen op de leerlingen 3 havo indruk, er zijn ook leerlingen 5 VWO die over de gastdocenten hebben gehoord en aangeschoven zijn.