maandag 19 december 2016

Piano cadeau!

We hebben een piano cadeau gekregen van Joep Jacobs, oud-coördinator van de brugklas. Na 40-jaar trouwe dienst was de familie Jacobs toe aan een nieuwe piano. Ze dachten meteen aan het Odulphus als een geschikte bestemming voor hun oude trouwe piano. Je raakt toch gehecht aan zo'n instrument.Wij zijn er erg blij mee. Dus nogmaals langs deze weg ontzettend bedankt Joep en Miriam. We zullen er goed voor zorgen. En misschien wordt ie al ingezet op de Havo's-Got-Talent-middag van 17 februari.

woensdag 16 november 2016

Nienke naar de haaien

Vandaag vertrekt Nienke uit klas H4C om een droomreis te maken: 6 weken met een fantastisch Tallship de Atlantische oceaan over.
Via de site waar alle vierdeklassers hun werk presenteren kun je doorklikken naar haar eigen blog.
Deze zomer schreef het Brabants Dagblad al een mooi stuk over haar plannen, dat lees je hier.
Daar kun je niet echt vaak nieuws verwachten want op de oceaan is geen wifi. WAT???? Nee, geen wifi. En nou we het er toch over hebben: ook geen ander bereik. Dat maakt Nienke natuurlijk helemaal een held.
Maar goed: loopt ze een haven binnen, dan kunnen we nieuws verwachten.
Nienke, behouden vaart!

donderdag 6 oktober 2016

Leerlingenbestuur aan de slag

Vorig jaar hebben we een officieel leerlingenbestuur gekozen. Jammer genoeg zijn nog niet alle jaarlagen vertegenwoordigd, maar daar brengen we in november verandering in. Dan komen er nieuwe verkiezingen en hopen we tweede- en vierdeklassers aan te trekken.
Dave, Chimera, Lotte en Mabel (vlnr) kun jij altijd aanspreken als vindt dat er ergens op school iets beter kan. In de les of buiten de les, zij kaarten alle knelpunten aan. Maar ook als je goede ideeën hebt om onze havo a better place te maken: Spreek deze leerlingen aan en er wordt serieus werk van gemaakt.
We zijn nu bezig met het maken van een leerlingenstatuut (een reglement) speciaal voor de havo. Ook organiseren we de nieuwe verkiezingen en willen we een Open Podium mogelijk maken (wil jij hieraan meedoen of aan de organisatie of techniek bijdragen, laat van je horen).
Ik (Michel) mag de begeleider van dit kwartet zijn en we werken lekker samen.
O ja: met algemene stemmen is Mabel door het leerlingenbestuur gekozen als voorzitter. En de eerste vergadering die zij leidde was meteen strak: "Jongens, we moeten niet afdwalen, blijf bij het onderwerp." Klasse.

Veel succes

dinsdag 20 september 2016

E.T. phone home. Luchtfietserij op het Odulphus

En weer werd ons schooltje gebruikt voor het fotogenieke plaatje. Deze keer had de Fietstelweek ons gevonden en mochten -na de wethouder, dat dan weer wel- leerlingen en leraren luchtfietsen. De enige leraar die dat durfde was Maaike van der Bruggen (lerares wiskunde). Applausje!

zaterdag 10 september 2016

Toetsing en cijfers vanaf 2016

Uitgangspunten

Toetsing heeft 2 hoofddoelen:
a.       De leraar krijgt informatie over de kwaliteit van zijn onderwijs: hebben de leerlingen geleerd wat hij ze wilde leren/ wat hij wilde dat ze zouden leren.
b.      Leerlingen krijgen inzicht in de mate waarin ze iets beheersen. Daaruit kunnen leerlingen ook conclusies trekken over aanleg, interesse en inzet.

We werken formatief. Een onvoldoende gemaakte toets is nooit eindpunt van onderwijs, uiteindelijk moet iedereen alles voldoende beheersen, een onvoldoende kun je niet compenseren met een andere voldoende binnen dat vak.

We geven onze leerlingen duidelijke doelstellingen die zij controleerbaar kunnen halen.
Rapportage moet inhoudelijke duidelijkheid geven aan leerlingen, leraren en ouders. Een getal heeft het voordeel dat je snel ziet waar problemen zijn. Voor alle betrokkenen moet inzichtelijk zijn wat de inhoud achter dat cijfer is.
Duidelijk is dat we niet terug willen naar het oude systeem waarin de toetsweken scherprechter werden over succes of falen. We blijven vasthouden aan niet-doubleren, dus falen is geen optie.

Uitwerking

Formatief lesgeven

Zo vaak als maar mogelijk/functioneel is geeft de leraar leerlingen de kans om te checken of zij begrijpen waar het om gaat, of zij de stof beheersen, of zij zelfstandig denkstappen kunnen maken. (Check For Understanding, CFU)

Resultaten vastleggen

Appreci8

Samen met Harris Software ontwikkelen we het programma Appreci8, waarin we leerlingen wat breder kunnen waarderen dan alleen met cijfers. Beoordelingen krijgen hierdoor meer inhoud. Ook moet het voor leerlingen mogelijk worden om zichzelf te beoordelen, daartoe moeten wij leerlingen heldere doelen geven. Nu pilotten, verbeteren en verder uitrollen.

Cijfers zonder weging

Wat je kunt vastleggen, leg je vast. Iedere prestatie is er een. Toetsing is informatie verzamelen. Cijfers noteren we in Magister, zonder weging.

Cijfers met weging: absolverend toetsen / dossiervorming

Het havopunt gaat gevuld worden met beoordelingen die ertoe doen. In plaats van zo’n toets mag de leraar ook een beoordeling van een ontwikkeldossier (bijvoorbeeld schrijfvaardigheid) opnemen met weging. Aan het eind van een schooljaar heeft een leraar alles wat hij voor zijn vak belangrijk vindt minstens een keer beoordeeld met een absolverende toets of middels het beoordelen van een ontwikkeldossier.
Ook deze toetsen houden hun formatieve waarde: een onvoldoende betekent dat er nog stevig geleerd moet worden. Een onvoldoende mag niet blijven staan.
Op deze manier toetsing integreren in het onderwijs geeft de voordelen:
·         Je kunt een onderwerp echt afsluiten.
·         Je kunt een onderwerp/vaardigheid gewicht geven.
·         Je laat leerlingen ook eens zelfstandig naar een toetsmoment werken.
Het havopunt: Vanaf oktober staat in deze kolom een prognosecijfer; je leraar verwacht dat -als jij zó doorwerkt- dit je eindrapportpunt zal zijn.
We streven ernaar dat dat samenvalt met het gemiddelde van de gewogen cijfers, maar het havopunt dat de leraar je geeft (die dan ook je niet-gewogen toetsen, opmerkingen en vragen in de klas kan meenemen) is doorslaggevend.

Bovenbouw, PTA

Nu het jaarcijfer in klas 4 havo een schoolexamencijfer in klas 5 havo wordt, kunnen we deze manier van cijfergeving direct doortrekken naar de bovenbouw.

Groot voordeel ten opzichte van het huidige systeem is dat je deze weging overeen kunt laten komen met de weging in het examenjaar; leerlingen hebben zo een prima beeld van hun capaciteiten.
De talen bijvoorbeeld kunnen nu alle domeinen (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, literaire ontwikkeling) meenemen in het jaarcijfer, op dezelfde manier als de weging in het examenjaar zal zijn.

zondag 4 september 2016

Schoolspullen: Wat heb je nodig op de Odulphushavo?

De verplichte standaarduitrusting van een scholier in ons havogebouw is

 1. Chromebook
  Deze laptop moet 's morgens volledig opgeladen zijn, zodat je er een hele dag mee kunt werken. Is je Chromebook kapot, zorg dan direct voor vervanging (heb je via school de verzekering afgelsoten, dan kan dit via school). Je moet een werkend apparaat bij je hebben!
  Je kunt ook op je Chromebook je agenda bekijken en zelf bijhouden in Magister.
  LEES HIER MEER OVER HET GEBRUIK VAN JE CHROMEBOOK
 2. Je wachtwoorden
  Zorg ervoor dat je je wachtwoorden veilig beheert en dat je toegang hebt tot alle applicaties die je wilt/moet gebruiken.
 3. Oortjes/koptelefoon
  Splitter voor mini-jack
   (evt splitter)

  Regelmatig zul je filmpjes moeten bekijken. Vroeger moest dat klassikaal, maar omdat er nu binnen een klas mensen met verschillende taken bezig kunnen zijn, moet je ook de gelegenheid hebben om dat individueel te doen. Met een splitter voor mini-jack (zie afbeelding) kun je gemakkelijk in duo's kijken.
 4. Oordopjes
  Even geconcentreerd in je eentje werken? Maak het jezelf gemakkelijk en neem oordopjes mee als je moeite hebt om in het normale klassenwerkgeluid te werken.
 5. Werkschrift
  Sommige vakken werken met een eigen schrift (wiskunde bijvoorbeeld). Omdat je bij de meeste vakken ook op je laptop werkt, schrijf je niet zoveel in een schrift. Maar dat doe je wel. 
  Kies een stevig schrift als Werkschrift
  Daarom heb je altijd je Werkschrift bij je: in dit stevige schrift werk je voor alle vakken die geen eigen schrift hebben. Je werkt gewoon van links naar rechts, zodat je dingen op datum terug kunt zoeken. Noteer steeds vak en datum.
  Zo kun je bijvoorbeeld bij Nederlands snel even een zinnetje ontleden of brainstormen voor een schrijfopdracht, bij Frans kun je oefenen om woordjes te schrijven, je kunt tekeningen maken.
  Is een schrift vol, bewaar het en nummer je schriften.
  Leerlingen die met pen en papier aantekeningen maken, leren meer van een les dan leerlingen die dat op een laptop doen. Je kunt deze aantekeningen dan later verwerken in je chromebook. Weer een extra leermoment.
 6. Je schoolpas
  De kluisjes werken met een chip in je schoolpas. Omdat je altijd wel in je kluisje moet zijn, is de pas onmisbaar. 
 7. Schrijfwaren en zo
  We werken met de computer, maar we vragen je ook vaak om 'je klep dicht' te doen. Dan zijn pen en papier onmisbaar. Daarbij komt: je wilt handschrift natuurlijk leesbaar blijven gebruiken. Verschillende kleuren en om te schrijven en te markeren maken het feestelijk en overzichtelijk. Bij wis- en natuurkunde bijvoorbeeld is ook een potlood onmisbaar om je tekeningen secuur te maken.
  Denk ook aan een liniaal, een geodriehoek en eventueel een rekenmachine, hoewel je voor dat laatste natuurlijk ook een app op je Chromebook kunt installeren.
 8. Je boeken en schriften per vak
  Vaak kun je die in je kluisje bewaren. Zorg ervoor dat je je spullen bij het begin van de les al bij je hebt, het is niet de bedoeling dat je die dan nog moet gaan halen. Denk dus in de pauze na welke vakken je tot de volgende pauze hebt.
De volgende zaken zijn handig, niet verplicht:
 1. USB-stick
  Soms moet je printen. Dat kan (als we er verstandig mee om blijven gaan) gratis. Daartoe moet je je bestand als pdf op een USB-stick zetten.
 2. Papieren agenda
  Lekker als je dat lekker vindt, maar de Magisteragenda op je chromebook werkt ook prima.

zaterdag 23 juli 2016

Mooi jaartje

De eerste examenlichting, het nieuwe gebouw helemaal in bedrijf, het onderwijs dat steeds beter wordt, 2015-2016 was een mooi jaartje.
Inmiddels wordt ons havoconcept door heel Nederland (en daarbuiten; we hadden ook zelfs een Finse rector op bezoek) gevolgd. We hebben dit schooljaar zo'n 35 bezoeken gehad (leraren, schoolleiders, lerarenopleiders, bestuurders, politici, onderzoekers). Alle bezoekers kregen rondleidingen van leerlingen en een gesprek met conrector Jan en/of onderwijsontwikkelaar Michel en keer op keer kregen we te horen: "Is dit een havo? Hoe doen jullie dat?"
De sleutelwoorden zijn voor ons eigenaarschap en vertrouwen. Leerlingen zijn eigenaar van hun leren, leraren van hun onderwijs, en we werken samen aan een mooie toekomst voor beiden.
Daarbij is de schoolleiding (Jan) OOP en het OOP ook pedagogisch bekwaam.
Ik schat dat we nu op 40% van ons potentieel zitten (ik schatte 25% in 2015). We hebben nog massa's ontwikkelgebieden, maar we zijn met zijn allen volop in beweging.
Ook de landelijke onderwijspers bericht steeds vaker over de Odulphushavo. Het laatste blog over de Persoonlijke Ontwikkelpresentaties werd zelfs door Didactief overgenomen. Je leest het HIER.

Ik ben benieuwd welk percentage ik in 2017 uit mijn duim zuig. Maar nu eerst: VAKANTIE.

donderdag 21 juli 2016

Romeo and Juliet
Havo 3 heeft zich ook dit jaar gewaagd aan een toneelstuk van Shakespeare. Na als Havo 2 klas King Lear in 2015 te hebben gespeeld werd nu Romeo and Juliet voortreffelijk door de leerlingen opgevoerd. In slechts enkele weken tijd werd de originele film bekeken, werden de rollen verdeeld en tenslotte de tekst aangepast en van buiten geleerd. Havo 3 mag terecht trots zijn op het eindresultaat!

maandag 11 juli 2016

De POPs komen eraan

Aanstaande woensdag gaan we voor het eerst onze Persoonlijke OntwikkelPresentatie (POP) houden. Alle leerlingen van klas 2 en 3 presenteren wat zij het afgelopen jaar geleerd hebben en wat ze van plan zijn de komende jaren te gaan doen.
De afgelopen weken hebben zij zelf, met elkaar en met hun mentor hard gewerkt aan de inhoud.


We hebben deze presentaties in de volgende vorm gegoten:

 • 9:00 - 9:30 Voorbereiding Leerlingen komen naar school om hun eigen presentatie klaar te zetten. Ieder klas heeft een eigen ruimte (soms 2, klik onderaan dit bericht op Meer lezen) en je zoekt een eigen plaats om jouw materiaal mooi uit te stallen. Heb je tijdens je presentatie techniek nodig, test die dan nu. Heb je iets van internet nodig, zet dan dan klaar op je eigen laptop zodat je alleen maar even de snoer hoeft aan te sluiten.
 • 9:30 - 10:15 De POPmarkt
  Ouders, leraren en andere belangstellenden bezoeken de lokalen. Je neemt zelf ook de tijd om bij andere leerlingen te gaan kijken. Zorg ervoor dat je de helft van de tijd bij je eigen presentatieplek bent. Als jij bezoekers hebt, kun je je eigen verhaal (voor de individuele presentatie) oefenen.
 • 10:15 - 10:25 Pauze / Instructie
  In de aula krijg je van je mentor je persoonlijke rooster. Daarop zie je wanneer jij zelf je POP houdt en bij welke 3 andere kinderen jij gaat kijken en luisteren. Je gaat bij klasgenoten, jaargenoten en de meesten gaan ook bij een leerling uit een andere jaarlaag kijken.
 • 10:30 - 13:00 De POPs
  Iedere 10 minuten moet je ergens anders zijn, soms heb je 2 (sommige leerlingen zelfs 3) presentaties meteen achter elkaar; het is dus zaak om zo snel mogelijk van de ene naar de andere presentatie te komen. Iedereen heeft ook momenten waarop je niks te doen hebt. Kom dan naar de aula voor wat slappe klets en een lekker drankje.
  In de aula hangt het totale rooster. Je mag ook bij leerlingen gaan kijken die niet op jouw rooster staan, je bent daar dan extra publiek. Ook daar doe je je best om op tijd te zijn. Is iemand begonnen, dan mag je niet meer naar binnen.
 • 13:00 Afsluiting
  We sluiten met zijn allen af.
Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en veel plezier.

HIERONDER (klik op Meer lezen) VIND JE WANNEER EN IN WELK LOKAAL JE ZELF JE POP HOUDT. 
OUDERS MOGEN BIJ DE POP VAN HUN EIGEN KIND AANWEZIG ZIJN. (En natuurlijk ook bij de markt van 9:30-10:15)

90 % ! APPLAUSJE VOOR JEZELF

Het kon niet uitblijven. Zoveel geïnvesteerd door onze leerlingen. Zoveel geïnvesteerd in leerlingen. We hebben van onze havo een leeromgeving gemaakt en het resultaat bleef niet uit. Schommelen de afgelopen jaren de landelijke havoresultaten rond de 87%, onze eerste lichting komt daar meteen al (weliswaar krap) bovenuit, terwijl er nog zoveel beter kan.

We zijn echt trots. Vier jaar geleden begonnen we met 60 tweedeklassers, met leraren die leren centraal stelden en niet de leerstof, met laptops (later vervangen door de soepeler werkende Chromebooks) en met de wil om van de havo een opleiding te maken waar je met plezier degelijk aan je toekomst werkt. Twee jaar geleden zijn we verhuisd naar ons eigen havogebouw, waar leerlingen en leraren samen werken aan hun ontwikkeling.
Dou'aa en Chris deden tijdens de diploma-uitreiking een woordje namens de leerlingen en raakten ons met: "Twee jaar geleden gingen we naar ons eigen havogebouw en alles veranderde. Je kon altijd alles vragen en je werd altijd verder geholpen."
Inmiddels dreigen we weer uit ons gebouw te groeien en moeten we volgend jaar gaan loten bij de toelating. Een luxeprobleem, daar gaan we even van genieten.

Gelukkig hebben we de foto's nog


In het Rood Wit Blauw je diploma op komen halen. Een beetje troost tijdens een EK zonder Nederland. Dames, bedankt!
Klik HIER voor alle foto's van de diploma-uitreiking.

woensdag 22 juni 2016

Boardgames


 De leerlingen van havo 3 hebben tijdens de lessen Engels bij meneer Berens de afgelopen weken gewerkt aan The Boardgame. Iedere groep kreeg dezelfde standaard layout voor een bordspel.
In kleine groepjes hebben ze zelf een spel verzonnen. Vormgeving, spelregels en opdrachten moesten allemaal bedacht, uitgewerkt en gemaakt worden. De veelal prachtige en bovendien ook educatieve spellen zijn vakkundig beoordeeld door Roman, eigenaar van De Spellenspecialist op de Schouwburgring.

(Klik op de foto's om ze te vergroten.)vrijdag 17 juni 2016

Hapara evolueert

Wij werken al voor het derde jaar met HAPARA, een programma dat je helpt om de apparaten in je klas te managen. Dat is natuurlijk nodig, want kinderen zijn net mensen: kunnen we ons laten afleiden, dan doen we dat ook.

Focus creëren


Niets zo afleidend in een klas als het scherm van je buurman. Op de tweede plaats eindigt in alle recente onderzoeken een eigen scherm. Zo vaak mogelijk laat je jouw leerlingen hun schermen (ook van de mobiel) dan ook sluiten.
Hapara heeft nu mogelijkheden toegevoegd, die het managen van chromebooks in de klas nog makkelijker maakt. Klik je in HIGHLIGHTS op OPEN TABS, dan opent een bekend schermpje, alleen kun je er nu nog veel meer mee. Met de linkse drie icoontjes kies je of je de ingevoerde URL opent voor de klas, een groep of een leerling. Het 4e icoontje (de stip met twee kringen eromheen) dopen we tot FOCUSicoon. Klikken we op dit icoontje, dan opent zich een nieuw keuzemenu, waarmee we kunnen aangeven:
1.       welk(e) domein(en) (“anywhere in these sites”) leerlingen mogen bezoeken, dwz alle pagina’s binnen deze domeinnaam;
2.       welke pagina’s leerlingen mogen bezoeken, er kan dan niet gebrowsed worden binnen het domein;
3.       hoe lang deze beperking gaat gelden (MAAK DIT NOOIT LANGER DAN JOUW LES);
4.       en of achteraf leerlingen hun eigen tabbladen weer terugkrijgen.
Vul je alleen bijvoorbeeld www.dnhavo.blogspot.nl in, dan sluit je internet eigenlijk af.

Hieronder heb ik een situatie ingevuld voor leerlingen die een Quayntoets Nederlands maakt. De theorie is beschikbaar, een betrouwbare spellingcontrole en Quayn zelf.

Druk op OPEN TABS en je klas is gefocust.

Handig met Kahoot


Doe je een Kahoot, dan zorg je door het invoeren van Kahoot.it ervoor dat leerlingen niet een extra tabblad met de antwoorden open kunnen hebben, want dat staat op het domein getkahoot.com.

Even wennen


Het zal best even wennen zijn om met deze nieuwe mogelijkheden lekker te werken. Doe niet teveel tegelijk, gebruik alleen wat jouw lessen verrijkt en jouw leerlingen helpt beter te functioneren. Hapara geeft je veel ‘macht’, laat zien dat je die waard bent ;-)

maandag 30 mei 2016

Verkiezingen

Toen we voor de meivakantie een proef met formatief toetsen uitvoerden, hadden we intensief overleg met leerlingen. Uit iedere klas spraken minstens twee leerlingen mee over alle consequenties. We merkten met hoeveel deskundigheid en zorg leerlingen het werk van leraren bespreken en daar willen we eigenlijk altijd wel van profiteren.
Vandaar dat we 21 juni verkiezingen gaan organiseren om een nieuw leerlingenbestuur samen te stellen. Met het vorige leerlingenparlement hebben we geëvalueerd wat er verbeterd zou moeten worden. Het parlement heeft al veel leerlingenwensen gerealiseerd, maar met name onderbouwleerlingen voelden zich te weinig tot hun recht komen. We zijn samen gekomen tot de volgende opzet: per jaarlaag maximaal 2 leerlingen (was 2 per klas), waardoor het bestuur gemakkelijker kan overleggen en onderbouwleerlingen een belangrijkere rol hebben. Er komt ook op verzoek een vaste lerarenbegeleider.
Iedere leerling die een constructieve bijdrage wil leveren aan onze school kan zich opgeven. Doe dat uiterlijk 10 juni, door een mailtje te sturen aan mpijpers@odulphus.nl, of zeg het gewoon even tegen Michel Pijpers.
Op 21 juni krijgt iedereen een stemformulier. Zorg dat je erop staat. (En als we minder aanmeldingen hebben dan plaatsen, is iedere kandidaat meteen 'gekozen'. We hebben al 2 aanmeldingen binnen!)

donderdag 26 mei 2016

Wordt je Chromebook traag?

HIER lees je hoe je je laptop in een goede conditie houdt en hoe je er een hele schoolcarrière lang plezier van kunt hebben.
Zie je in het systeemvak (als je niks aan je instellingen hebt veranderd vind je dit rechtsonder in je scherm bij het batterijsymbool bijvoorbeeld) een pijl in een vierkantje, dan heeft Chrome een update nodig. Deze kun je afdwingen, waardoor je computer weer helemaal up-to-date is.
Druk op het pijltje en kies dan Restart to update (of de Nederlandse vertaling daarvan).
Het kan er ook voor zorgen dat je in Hapara weer wél als volwaardig klassenlid kunt meedraaien.
Gemiddeld komt er een keer per maand zo'n update, het updaten duurt een seconde of tien. Heb je geüpdatet (lekker een werkwoordspellingprobleempje verwerkt), dan is je computer weer lekker vers én snel.

vrijdag 20 mei 2016

Ook internationalisering: mevrouw Kaal haalt de wereld de klas in.

In het kader van het thema pluriforme samenleving bij maatschappijleer verzorgde de heer Hatahet een gastles voor H4A. Hatahet is een paar jaar geleden gevlucht uit Syrië en woont sinds 2 jaar in Nederland.
Hij vertelde over zijn leven in Syrië, waarom hij daar echt moest vluchten en hoe hij uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen. 
Leerlingen waren enorm onder de indruk van zijn verhaal. 

donderdag 19 mei 2016

Duitse vrijwilligers geven gastles aan 3 Havo over Februaristaking

In het kader van Ontwerp een Monument WOII krijgt havo 3 op 20 en 23 mei bezoek van twee Duitse vrijwilligers die een gastles geven met als thema  'Verzet je'. Centraal in deze les staat de Februaristaking uit 1941 en de vraag wat we vandaag de dag kunnen leren van dit massale protest tegen de vervolging van Joden.
De Februaristaking begon in Amsterdam en breidde zich uit naar andere plaatsen en steden. Het was een protest tegen de deportatie van Joden. Duizenden mensen namen aan de staking deel en gaven zo blijk van solidariteit met hun Joodse landgenoten. Ook vandaag de dag moeten we soms voor andere mensen in de bres springen. Bijvoorbeeld door ons te verzetten tegen pesten in de klas of door ons uit te spreken tegen discriminatie en uitsluiting.
De gastlessen ‘Verzet je’ worden van 9 tot 27 mei gegeven op 7 basisscholen door heel Nederland. Het initiatief voor de gastlessen komt van Art.1 (kenniscentrum discriminatie Nederland)  en Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), een Duitse organisatie die is opgericht na de Tweede Wereldoorlog.  In Nederland werken momenteel 17 Duitse vrijwilligers van ASF aan verschillende projecten. Met de gastlessen willen beide organisaties bijdragen aan een solidaire samenleving.

dinsdag 17 mei 2016

Ouders bij de les.

Vanaf deze week tot eind juni zijn ouders van leerlingen uit H2A, H2C en H3B van harte welkom één of meerdere geschiedenislessen bij te wonen.
Aanleiding voor dit initiatief was de opmerking van ouders uit de klankbordgroep dat zij 'stiekem wel een lesje zouden willen volgen op de havo'.
Gewoon, om sfeer te proeven, iets te leren, je kind te zien functioneren of actief deel te nemen in de werkgroepjes met de kinderen.

Leerlingen uit klas 2 beginnen volgende week met het project 'Vakantiemarkt'. Zo op het eerste zicht geen naam voor een geschiedenisproject, reden te meer eens een kijkje te nemen.
Klas 3 begint deze week met  'Ontwerp je eigen WOII Monument', een project waarbij leerlingen onder andere in samenwerking met het vak beeldend, een monument bedenken. Gastsprekers uit Nederland en voormalig Nederlands- Indië die WOII hebben meegemaakt, vertellen hun verhaal om leerlingen te inspireren en te motiveren.

De afsluiting van beide projecten vindt plaats tijdens de toetsweek in juli. Tegen die tijd ontvangt u ook hiervoor een uitnodiging.

Waar en wanneer?

H2A elke vrijdag van 9.20- 10.10 in B17, van 10.10 tot 11.00 in A11.
H2C elke donderdag 11.20 - 12.10 in B12, van 12.10- 13.00 in B17.
H3B elke vrijdag 11.20- 12.10 en 12.10- 13.00 in A11.

Tot ziens!

donderdag 12 mei 2016

De examens beginnen, hoe bereid je je voor?

Deze keer werden we bezocht door journalisten in spe van de Fontys academie voor journalistiek.
HIER vind je het filmpje dat zij maakten met Isabelle, Nikki en examinator Pijpers ;-).

vrijdag 22 april 2016

Doe iets voor een ander

In het kader van het kerstproject met als thema 'Doe iets voor een ander' heeft 2 havo samen met jongens en meisjes van vluchtelingenopvang Jozefzorg een gezellige middag georganiseerd.
Twee werelden werden één door samen te voetballen en los te gaan op de tumblingbaan.
Wat begon als een modeshow, veranderde in de loop van de middag spontaan in een soort songfestival:  om de beurt werden liedjes gezongen, van rap tot Arabische muziek en Guus Meeuwis. De sfeer zat er goed in en er waren echt kippenvelmomenten.


'Zó lust ik wel tien scholen!'

Een klein verslag van mevrouw Zulver, gastspreker op 2 havo voor de Wereld Express:
'De ontvangst/begeleiding/verzorging was plezierig en hartelijk. Kinderen waren geweldig. Ik had al eerder gezegd dat het een fijne school is.
Ik kreeg meer dan een uur, al was ik me daar niet van bewust. John (van der Sanden) had mogen ingrijpen natuurlijk. Hij was zeer hulpvaardig met het verschuiven van stoelen en tafels ten behoeve van de twee filmers. Echt geweldig. Daarna hielpen de leerlingen alles weer op hun plaats te zetten. Zó lust ik wel tien scholen!
Na afloop een verzorgde lunch waar ik de andere gastsprekers ontmoette. Na afloop werden een jongen en een meisje ondervraagd door de filmer. Dan staat daar een meidje van pakweg 13 jaar een beetje verlegen....opvreten zou je d'r. De jongen deed het ook heel goed.
Ik heb een heerlijke les gehad, dank voor de uitnodiging!'

woensdag 20 april 2016

Wereld Express laat je kijken

Vandaag stond de Wereld Express op het havoplein : een doe-tentoonstelling over vooroordelen, kijken naar de ander en naar jezelf, over emigreren en je vaderland. Actuele zaken gecombineerd met de geschiedenis van Nederlands- Indië.
Leerlingen uit klas 2 volgden naast het bezoek aan de Wereld Express een bijzonder programma met gastdocenten, de strip De Terugkeer en de dvd Oorlog in het paradijs. Een mooie dag met Nederlands- Indië in het middelpunt.
H2B on the road.

Kijken naar jezelf en naar de ander.

Twee werelden, één vriendschap.

Moederland of vaderland?

donderdag 24 maart 2016

Formatief toetsen, de pilot "Toetsing in het onderwijs integreren" is afgelopen

Doel

Tijdens de studiemiddag van januari hebben we afgesproken om in 2 en 3 havo een aantal weken te proeftuinen met het niet opgeven van toetsen, we zouden
 • doelen (per les of per lessenserie) duidelijk met leerlingen communiceren en toetsing gebruiken om te kijken of die doelen behaald waren. De feedback (en de daaraan gekoppelde actie) zou leerlingen dan uiteindelijk op niveau moeten brengen;
 • toetsloos onderwijs ontwerpen; de activiteit zorgt voor verwerking en beklijving van de stof;
 • denkactiviteit in de les op een hoger bloomniveau brengen, waardoor toetsen niet meer geleerd hoeven te worden, je werkt naar beheersing toe.

Evaluatie

We hebben sindsdien 3 bijeenkomsten met leerlingen en 2 bijeenkomsten met leraren gehad, waarin we de proef hebben gevolgd en eigenlijk kun je uit alle gesprekken de hoofdconclusie trekken dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het niet opgeven van toetsen.
 • Leerlingen ervaren echt een druk: “We moeten constant opletten, we mogen niks missen.”
 • Leerlingen zijn druk bezig met het peilen van een leraar: “Geeft hij een signaal dat we een toets kunnen verwachten?”
 • Ouders merken dat kinderen onzeker worden.

Leerlingen zien ongewenste niet bij formatief toetsen passende verschijnselen:
 • Leraren geven hints: Dit zou wel eens een toets kunnen worden, of zeggen op de dag zelf: Straks inderdaad een toets.
 • Leerlingen die ziek geweest zijn moeten de toets meemaken, zonder dat erbij wordt gezegd hoe dit formatief ook waarde heeft.
 • Adviezen (klas 3) zijn bijgesteld na een tegenvallend toetscijfer. In een gesprek met de betrokken leraar gaf deze aan dat dit bijstellen niet alleen vanwege dat cijfer was en lijkt met elkaar praten over de resultaten niet voldoende te hebben plaatsgevonden; heel nadrukkelijk hoort bij het formatieve toetsen het gesprek tussen leraar en leerling.

Ze ervaren weinig didactische verandering:
 • Leerlingen zien alleen in wiskunde- en geschiedenislessen doelstellingen verschijnen. Ze vinden dat heel prettig.
 • Frans werkt met toetsen waarna leerlingen in een niveaugroep komen.

Misschien gebeurt er meer, maar leerlingen en leraren ervaren dat niet.

Tips van leerlingen:
·         Geef keuze in de te maken opdrachten. Leerlingen kunnen dan zelf aan de hand van de doelstelling bepalen welke opdrachten zij moeten maken om tot beheersing daarvan te komen.
·         Engels is ook in de lessen actief bezig met woordenschat, waardoor leerlingen de woorden beter leren, dat zou bij Duits en Frans ook goed kunnen. Nu stamp je voor de toets en ben je twee weken later alles weer kwijt.

Tips van leraren:
 • Start met certificering, waarbij een vak aangeeft “havogecertificeerd” te zijn: werkt volgens de uitgangspunten van ons visiedocument. Dit om leerlingen duidelijkheid te geven.
 • Methodes kunnen niet goed uit de voeten met onze insteek, is het een idee om deskundigen in te schakelen om ons te helpen hoe we eigen materiaal kunnen maken of anderszins.

Hoe nu verder

We (Cobine, Jan, Michel) hebben naar aanleiding van de gesprekken de indruk
 • dat het proeftuinen oplevert dat veel leraren weer eens nadenken over de organische plaats van toetsing in het onderwijsproces;
 • dat dit breekijzer niet automatisch zorgt voor een didactische omslag;
 • dat sommige vakken al omgeslagen zijn (lo, Nederlands);
 • dat er didactisch nog onvoldoende gebeurt om onverwacht toetsen te rechtvaardigen, nu hebben leerlingen er vooral last van, terwijl die er juist profijt van zouden moeten ervaren;
 • het onverwachte krijgt nu te veel nadruk, terwijl het moet gaan om integratie van toetsen in het onderwijs.

We weten ook dat een grote toets een mooi middel is om
 • leerlingen nog eens zelfstandig de stof te laten bestuderen en verwerken;
 • grotere stofgehelen te combineren;
 • een onderdeel af te sluiten.

We willen zeker niet terug naar een met toetsen overladen programma, naar onderwijs dat het moet hebben van motivatie door toetsen, “Dit is belangrijk, want het zit in de toets”. De leerlingen moeten eigenaar worden van hun leren, zoals leraren eigenaar zijn van het onderwijs.

Afspraken

(Inmiddels besproken met leraren en leerlingen)

 • We blijven doorgroeien naar onderwijs dat toetsing integreert in het onderwijs; toetsing is informatie verzamelen.
 • We blijven resultaten noteren in Magister. Ouders moeten ook leren om kinderen eigenaar van hun leren te laten worden. Deze toetscijfers (voldoendes en onvoldoendes) geven informatie, hebben geen consequenties voor de overgang.
 • Het havopunt (rapportpunt, geen gemiddelde, maar een inschatting door de leraar van het niveau van de leerling) telt; leraren houden dat up-to-date. We proeftuinen nu met een eigen waarderingssysteem dat recht doet aan ons formatieve onderwijs. Dit gaat hopelijk spoedig de wat geforceerde combinatie havopunt en Magister vervangen. We streven ernaar om dit het komende schooljaar te gaan gebruiken.
 • Iedere week krijgen 3 vakken de mogelijkheid om een grotere toets op te geven, dus leerlingen hebben maximaal 3 opgegeven proefwerken per week. Doel: leerlingen bestuderen en verwerken nog eens zelfstandig de stof. Deze toets kan dus best gaan over iets wat al wat langer geleden in de klas behandeld is. LET OP: ook voor deze toets geldt dat een onvoldoende nooit een eindpunt kan zijn, ook hier is de toets informatie over de capaciteiten van de leerling en de kwaliteit van het onderwijs.
 • Werkstukken en presentaties tellen we hierin niet mee; leerlingen krijgen daar voldoende tijd voor in de lessen.
 • De tussentijdse toetsmomenten die niet opgegeven worden maken een organisch deel uit van de les, het is een check for understanding en deze verhoogt de toetsdruk niet.
 • Direct na Pasen publiceren we het rooster waaraan onze leraren zich gaan houden.


Allemaal, leerlingen, ouders en leraren, enorm bedankt voor jullie bijdrage aan dit proces. We zijn weer wat wijzer geworden.

maandag 21 maart 2016

Profielkeuze, ervaring van een vierdeklasser

Bijna alle kinderen uit de 4e klas kunnen zich er nog alles van herinneren: de Profielkeuzegesprekken! 
Ze lieten ons wachten op de gang totdat de leerling voor ons naar buiten kwam en blij vertelde wat ze wel/niet voor een profiel gingen doen. Daarna mocht je zelf naar binnen.
Als ik het me goed herinner zat daar 'M.M.J Pijpers' en een ouder van een mede-leerling. Natuurlijk had ik mijn verhaaltje goed voorbereid, wist precies wat ik moest zeggen. Samengevat zei ik: "Ik wil E&M
 doen, omdat die vakken mij erg aanspreken en ik Geschiedenis en Aardrijkskunde heel erg interessant vind".
Mr. Pijpers en zijn gesprekspartner vertelden mij echter dat ze mij vanwege mijn verhaal en mijn "profielkeuzewerkstuk" een echte C&M'er vinden en dat ik waarschijnlijk spijt zal hebben van mijn keuze. Ik, heel eigenwijs, koos toch voor E&M omdat ik mijzelf wilde pushen en uitdagen zodat ik meer kon na de havo.
De commissie was het hier niet mee eens maar liet mij toch mijn gang gaan.
Nu sta ik voor de meeste vakken die ik dus met E&M erbij heb gekozen onvoldoende en moet ik hard werken wil ik het halen. Mijn advies? Luister heel aandachtig naar wat de mensen van de Profielkeuzegesprekken te vertellen hebben en laat het zeker je keuze beïnvloeden.

Sam, havo 4

vrijdag 18 maart 2016

Profielkeuzeproject daverend succes

Alexandra Tsjoeksina , stagiaire Duits:

Het was een bijzondere en vooral een leerzame ervaring. Ik stond ervan te  kijken hoe open, eerlijk en gedreven de leerlingen waren.
Ik leerde de leerlingen vanuit een andere zichtpunt kennen. Het was een dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

John van der Sanden, leraar Nederlands en mentor H3A: 

Dinsdagmorgen en er waart een mooie energie dor het havo-gebouw. Sollicitatiegesprekken voor havo 3. Bij de leerlingen zijn er zenuwen. Op gesprek. Dat er een ouder bij zit maakt het echter. Want er volgen echte gesprekken. Met leerlingen die weten wat ze later willen worden. Het pad al uitgestippeld. Leerlingen die nog erg zoekende zijn. Hun keuze maken op basis van wat ze niet willen. Maar stuk voor stuk zijn de gesprekken leerzaam.  Een mooi onderdeel van het project om zicht te krijgen op de profielkeuze. Je wordt verrast door wat de leerlingen laten zien. En er is zelfs al een leerling 'gescout'. Dat kan hij in zijn zak steken.


Mieke (wil graag anoniem blijven omdat haar kind op 3 havo zit):

Een dinsdagochtend op 'de Havo-site' ... deelnemen als ouder aan de sollicitatiecommissie voor de profielkeuze van HAVO 3

In de kou aangekomen op school, je vraagt je af, is dit wel een school ? Je ziet wat leerlingen werken in de aula, er is een centrale post bevrouwd, handig zo'n aanspreekpunt. Er is een wat kleiner lokaal gevuld met leerlingen waar 'ouderwets' les wordt gegeven. Her en der door het gebouw zitten groepjes rustig bij elkaar, met een chromebook aan het werk, even bijkletsen voor de les, of samen om elkaar te steunen voor de sollicitatiegesprekken voor hun profiel. Spannend om voor 'onbekenden' uit te moeten leggen wie je bent, waar je interesses liggen en wat je toekomstplannen zijn. En hoe past je profiel daar nou in, je zou van minder zenuwachtig worden ? Zoveel verschillende kinderen, zoveel keuzes: wat wil ik ?, wat vinden anderen dat ik moet willen ?, kies ik met mijn hart of met mijn verstand ? Pas 14 of 15, er zijn maar weinigen die dan al echt weten wat ze willen worden of welke vervolgopleiding ze willen doen. Zo breed mogelijk houden dan maar ? Als je je hart volgt en ondertussen een beetje logisch blijft nadenken komt het vast goed. Wat er in zit komt er, niet vanzelf natuurlijk, meestal toch wel uit. Bij sommigen snel en bij anderen wat langzamer ... omdat er na het Odulphus nog zo'n 50 jaar werk/studie voor de boeg zijn, zal het toch uitdraaien op 'een leven lang leren'.

Sara Laabdi, stagiaire Frans:

Ten eerste ben ik erg verrast over de diversiteit van de leerlingen! Er is zoveel verschil tussen de karakters en beroepsbeelden van de leerlingen… Sommigen hebben een doel voor ogen en weten precies wat zij willen. Anderen hebben wat bredere toekomstperspectieven. Allen zijn zeer geïnteresseerd in de gekozen vakken en weten waar hun talenten liggen. Van een 3havo- leerling verwachten wij eigenlijk ook niet dat hij/zij nu al precies weet wat haar/zijn toekomstig beroep zal zijn. Daarom was het voor mij verbazingwekkend dat sommigen zich goed hebben verdiept in wat zij later willen gaan doen. Ik denk dat het vooral komt door dit project. Zij zijn zich niet alleen bewuster geworden over de mogelijkheden qua beroepen, maar ook wat wel of niet bij hen past. Dat kunnen zij heel erg goed verwoorden. Chapeau!
De leerlingen vertelden erg enthousiast over zichzelf, hobby’s, talenten en kwaliteiten. Bij het vertellen over hun passies spatte het enthousiasme ervan af! Tevens waren zij erg eerlijk wanneer er gevraagd werd over hun leerpunten en vakken waar zij moeite mee hebben. Al met al ben ik weer ervaring rijker geworden qua in hoe de leerlingen zijn. Hiermee bedoel ik dat je de leerlingen naast de gewone lessen beter leert kennen. Ik heb nu ook zeker een goed beeld bij wat de leerlingen in de toekomst willen bereiken.

Maurice Neuféglise, vader:


Solliciteren op het profiel waarvan je denkt dat deze het beste bij je past. Dat is al een opgave en vervolgens zit er naast de docent ook nog een onbekende vader van een schoolgenoot. Samen met Pieter heb ik 6 leerlingen mogen ontvangen. Van ‘heel zeker weten’ tot en met ‘ik twijfel en weet het zeker nog niet’.
Prachtig om te zien hoe de meesten veel aandacht hebben gegeven aan het werkstuk en de leerlingen er ook herkenbaar in waren. Enkele kwam langzaam op gang, andere konden de rem niet vinden. Leuk om op deze manier betrokken te zijn bij school.

maandag 14 maart 2016

De derdeklassers online

Hierboven is nu ook de link naar de verzamelsite van alle sites van de derdeklassers verschenen. Handig voor het profielkeuzeproject, de sollicitatiecommissie kan nu bekijken of jouw brief klopt met het beeld dat jij op internet van jezelf geeft.
Staat jouw site er nog niet bij of werkt jouw link niet, reageer hieronder en ik pas je link aan of voeg hem toe.

woensdag 2 maart 2016

Onrust over formatief toetsen, we zijn aan het leren

Zoals je weet zijn we na carnaval in klas 2 en 3 begonnen met een pilot waarin we niet summatief willen toetsen (lees hier als je wilt afhaken door het woordje summatief). In deze periode gaan leraren extra hun best doen om toetsing in het onderwijs te integreren, om toetsloos onderwijs te ontwerpen en om het denkniveau ín de les te verhogen.
Om dit te bevorderen hebben we ons een concrete uitdaging gesteld: leraren mogen geen toetsen opgeven, maar moeten hun leerlingen wél duidelijk maken dat zij leren en wat zij leren. Daar gebruik je ook toetsen voor.
In de eerste bijeenkomst met meedenkende leerlingen (met minstens 2 per klas was dat een groep van 14 echt betrokken vertegenwoordigers) bleek dat de pilot bij een aantal kinderen voor stress zorgt. Zij ervaren de druk van de 'onverwachte toets', want, ja, de resultaten worden vastgelegd in Magister, ze leveren immers informatie en die wil je bewaren zodat je kunt zien waar nog aandacht nodig is.
Gisteren hebben leraren een eerste evaluatie gehad en ook voor hen bleek de pilot wisselend te verlopen. Waar de ene lerares (geschiedenis, die ook in de leerlingenbijeenkomst complimenten kreeg) tevreden vertelde over haar slotvragen van de les die kinderen meegaf of ze de stof voldoende verwerkt hadden, worstelde een ander met: hoe moet ik nu afsluiten?
Ook ouders denken volop mee en daar zijn we heel blij mee. Met sommige ouders hebben we een gesprek gevoerd en we horen nu ook dat mentoren vragen krijgen. Hieronder lees je een antwoord op een uitgebreide brief van een ouder. Dit antwoord levert ook andere ouders wellicht meer duidelijkheid.
Gebruik gerust ook dit blog om mee te praten en mee te denken. Daar profiteren we allemaal van.

Een ouderbrief 

(gepubliceerd met toestemming schrijver)

Geachte heer Beesems,
In uw mail d.d. 1 februari  2016 stelt u de ouders op de hoogte van het doorvoeren van een experiment met betrekking tot het gebruik van formatieve toetsing binnen 2 en 3 HAVO.  In die mail brengt u naar voren dat u de ervaringen met deze nieuwe vorm van toetsing evalueert met leraren en leerlingen. In dit licht wil ik graag als ouder enkele punten met u delen. Dit op grond van eerste ervaringen van mijn zoon.


woensdag 24 februari 2016

De meneer ziek, leve de meneer

Meneer Beijer kon zelf niet mee, maar Karlijn had de excursie maatschappijleer strak in de hand. Een mooie dag met onze vierdeklassers.