dinsdag 20 september 2016

E.T. phone home. Luchtfietserij op het Odulphus

En weer werd ons schooltje gebruikt voor het fotogenieke plaatje. Deze keer had de Fietstelweek ons gevonden en mochten -na de wethouder, dat dan weer wel- leerlingen en leraren luchtfietsen. De enige leraar die dat durfde was Maaike van der Bruggen (lerares wiskunde). Applausje!

zaterdag 10 september 2016

Toetsing en cijfers vanaf 2016

Uitgangspunten

Toetsing heeft 2 hoofddoelen:
a.       De leraar krijgt informatie over de kwaliteit van zijn onderwijs: hebben de leerlingen geleerd wat hij ze wilde leren/ wat hij wilde dat ze zouden leren.
b.      Leerlingen krijgen inzicht in de mate waarin ze iets beheersen. Daaruit kunnen leerlingen ook conclusies trekken over aanleg, interesse en inzet.

We werken formatief. Een onvoldoende gemaakte toets is nooit eindpunt van onderwijs, uiteindelijk moet iedereen alles voldoende beheersen, een onvoldoende kun je niet compenseren met een andere voldoende binnen dat vak.

We geven onze leerlingen duidelijke doelstellingen die zij controleerbaar kunnen halen.
Rapportage moet inhoudelijke duidelijkheid geven aan leerlingen, leraren en ouders. Een getal heeft het voordeel dat je snel ziet waar problemen zijn. Voor alle betrokkenen moet inzichtelijk zijn wat de inhoud achter dat cijfer is.
Duidelijk is dat we niet terug willen naar het oude systeem waarin de toetsweken scherprechter werden over succes of falen. We blijven vasthouden aan niet-doubleren, dus falen is geen optie.

Uitwerking

Formatief lesgeven

Zo vaak als maar mogelijk/functioneel is geeft de leraar leerlingen de kans om te checken of zij begrijpen waar het om gaat, of zij de stof beheersen, of zij zelfstandig denkstappen kunnen maken. (Check For Understanding, CFU)

Resultaten vastleggen

Appreci8

Samen met Harris Software ontwikkelen we het programma Appreci8, waarin we leerlingen wat breder kunnen waarderen dan alleen met cijfers. Beoordelingen krijgen hierdoor meer inhoud. Ook moet het voor leerlingen mogelijk worden om zichzelf te beoordelen, daartoe moeten wij leerlingen heldere doelen geven. Nu pilotten, verbeteren en verder uitrollen.

Cijfers zonder weging

Wat je kunt vastleggen, leg je vast. Iedere prestatie is er een. Toetsing is informatie verzamelen. Cijfers noteren we in Magister, zonder weging.

Cijfers met weging: absolverend toetsen / dossiervorming

Het havopunt gaat gevuld worden met beoordelingen die ertoe doen. In plaats van zo’n toets mag de leraar ook een beoordeling van een ontwikkeldossier (bijvoorbeeld schrijfvaardigheid) opnemen met weging. Aan het eind van een schooljaar heeft een leraar alles wat hij voor zijn vak belangrijk vindt minstens een keer beoordeeld met een absolverende toets of middels het beoordelen van een ontwikkeldossier.
Ook deze toetsen houden hun formatieve waarde: een onvoldoende betekent dat er nog stevig geleerd moet worden. Een onvoldoende mag niet blijven staan.
Op deze manier toetsing integreren in het onderwijs geeft de voordelen:
·         Je kunt een onderwerp echt afsluiten.
·         Je kunt een onderwerp/vaardigheid gewicht geven.
·         Je laat leerlingen ook eens zelfstandig naar een toetsmoment werken.
Het havopunt: Vanaf oktober staat in deze kolom een prognosecijfer; je leraar verwacht dat -als jij zó doorwerkt- dit je eindrapportpunt zal zijn.
We streven ernaar dat dat samenvalt met het gemiddelde van de gewogen cijfers, maar het havopunt dat de leraar je geeft (die dan ook je niet-gewogen toetsen, opmerkingen en vragen in de klas kan meenemen) is doorslaggevend.

Bovenbouw, PTA

Nu het jaarcijfer in klas 4 havo een schoolexamencijfer in klas 5 havo wordt, kunnen we deze manier van cijfergeving direct doortrekken naar de bovenbouw.

Groot voordeel ten opzichte van het huidige systeem is dat je deze weging overeen kunt laten komen met de weging in het examenjaar; leerlingen hebben zo een prima beeld van hun capaciteiten.
De talen bijvoorbeeld kunnen nu alle domeinen (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, literaire ontwikkeling) meenemen in het jaarcijfer, op dezelfde manier als de weging in het examenjaar zal zijn.

zondag 4 september 2016

Schoolspullen: Wat heb je nodig op de Odulphushavo?

De verplichte standaarduitrusting van een scholier in ons havogebouw is

 1. Chromebook
  Deze laptop moet 's morgens volledig opgeladen zijn, zodat je er een hele dag mee kunt werken. Is je Chromebook kapot, zorg dan direct voor vervanging (heb je via school de verzekering afgelsoten, dan kan dit via school). Je moet een werkend apparaat bij je hebben!
  Je kunt ook op je Chromebook je agenda bekijken en zelf bijhouden in Magister.
  LEES HIER MEER OVER HET GEBRUIK VAN JE CHROMEBOOK
 2. Je wachtwoorden
  Zorg ervoor dat je je wachtwoorden veilig beheert en dat je toegang hebt tot alle applicaties die je wilt/moet gebruiken.
 3. Oortjes/koptelefoon
  Splitter voor mini-jack
   (evt splitter)

  Regelmatig zul je filmpjes moeten bekijken. Vroeger moest dat klassikaal, maar omdat er nu binnen een klas mensen met verschillende taken bezig kunnen zijn, moet je ook de gelegenheid hebben om dat individueel te doen. Met een splitter voor mini-jack (zie afbeelding) kun je gemakkelijk in duo's kijken.
 4. Oordopjes
  Even geconcentreerd in je eentje werken? Maak het jezelf gemakkelijk en neem oordopjes mee als je moeite hebt om in het normale klassenwerkgeluid te werken.
 5. Werkschrift
  Sommige vakken werken met een eigen schrift (wiskunde bijvoorbeeld). Omdat je bij de meeste vakken ook op je laptop werkt, schrijf je niet zoveel in een schrift. Maar dat doe je wel. 
  Kies een stevig schrift als Werkschrift
  Daarom heb je altijd je Werkschrift bij je: in dit stevige schrift werk je voor alle vakken die geen eigen schrift hebben. Je werkt gewoon van links naar rechts, zodat je dingen op datum terug kunt zoeken. Noteer steeds vak en datum.
  Zo kun je bijvoorbeeld bij Nederlands snel even een zinnetje ontleden of brainstormen voor een schrijfopdracht, bij Frans kun je oefenen om woordjes te schrijven, je kunt tekeningen maken.
  Is een schrift vol, bewaar het en nummer je schriften.
  Leerlingen die met pen en papier aantekeningen maken, leren meer van een les dan leerlingen die dat op een laptop doen. Je kunt deze aantekeningen dan later verwerken in je chromebook. Weer een extra leermoment.
 6. Je schoolpas
  De kluisjes werken met een chip in je schoolpas. Omdat je altijd wel in je kluisje moet zijn, is de pas onmisbaar. 
 7. Schrijfwaren en zo
  We werken met de computer, maar we vragen je ook vaak om 'je klep dicht' te doen. Dan zijn pen en papier onmisbaar. Daarbij komt: je wilt handschrift natuurlijk leesbaar blijven gebruiken. Verschillende kleuren en om te schrijven en te markeren maken het feestelijk en overzichtelijk. Bij wis- en natuurkunde bijvoorbeeld is ook een potlood onmisbaar om je tekeningen secuur te maken.
  Denk ook aan een liniaal, een geodriehoek en eventueel een rekenmachine, hoewel je voor dat laatste natuurlijk ook een app op je Chromebook kunt installeren.
 8. Je boeken en schriften per vak
  Vaak kun je die in je kluisje bewaren. Zorg ervoor dat je je spullen bij het begin van de les al bij je hebt, het is niet de bedoeling dat je die dan nog moet gaan halen. Denk dus in de pauze na welke vakken je tot de volgende pauze hebt.
De volgende zaken zijn handig, niet verplicht:
 1. USB-stick
  Soms moet je printen. Dat kan (als we er verstandig mee om blijven gaan) gratis. Daartoe moet je je bestand als pdf op een USB-stick zetten.
 2. Papieren agenda
  Lekker als je dat lekker vindt, maar de Magisteragenda op je chromebook werkt ook prima.