zondag 10 september 2017

Ook dit jaar is weer een leraar van onze havo uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Bildungskalender van ISVW, onder redactie van Henk Sissing (schrijver van onder andere 3000 jaar denkers over onderwijs).
Op deze kalender kiezen (vooral) leraren een citaat uit een boek dat hen geïnspireerd heeft om de leraar te worden zijn die ze geworden zijn. Dit citaat komt op de datumkant en op de achterzijde daarvan schrijf je maximaal 200 bijpassende woorden.
Was vorig jaar Cobine Ramaekers (lerares geschiedenis en coördinator klas 1 en 2) aan de beurt, dit jaar mag Michel Pijpers (onderwijsontwikkelaar en leraar Nederlands) tussen Ben Feringa (Nobelprijswinnaar), Mark Rutte (oud-bewindspersoon OCW) en Willem-Alexander (koning) (even wat names droppen;-) staan.

Voor de complete teksten:

Michel

The function of the child is to live his own life, not the life that his anxious parents think he should live, nor a life according to the purpose of the educator who thinks he knows best.
(Een kind moet zijn eigen leven leiden, niet het leven dat zijn bezorgde ouders voor hem willen en ook niet dat van de opvoeder die denkt dat hij alles beter weet.)

A.S. Neill 1883-1973

Uit: A.S. Neill (1960). Summerhill – a radical approach to child rearing. Hart Publishing Company, New York.

In 1976 kreeg ik mijn eerste lessen onderwijskunde. Een van de eerste vragen was: “Wat wil jij kinderen leren?” Toen ik antwoordde met: “Niks”, antwoordde mijn leraar met: “Dan zit je niet op de goede opleiding”.
Ik zat niet verkeerd, maar snapte later pas wat ik met mijn niks bedoelde. Ik wilde niet per se kinderen wat leren, maar ik wilde dat zij gingen leren. Mijn overkoepelende leraardoel: Kinderen moeten ervaren dat het zin heeft om je verstand te gebruiken. Niet leren leren, maar laten denken; niet conditioneren, maar de leermotor ontsteken.
Summerhill, in 1921 opgericht door A. S. Neill, is een kostschool in Engeland. Kinderen hoeven nooit naar de lessen te komen. De meeste nieuwe leerlingen blijven dan ook een tijdje niksen en buiten spelen. Als ze merken dat er echt geen dwang is, neemt hun haat tegen onderwijs af en gaan ze naar de lessen, allemaal.
Dat stelt eisen aan je lessen, prima. Je moet minstens zelf weten dat het leven van je leerlingen minder zinvol wordt zonder jouw lessen, anders moet je stoppen als leraar.

Cobine

‘Eens in het leven moet een mens zijn houding bepalen. Als hij dat niet doet, zal er niets van hem terecht komen’.
Bron: Aarde der mensen (1980) Pramoedya Ananta Toer, Indonesisch schrijver en activist 1925- 2006.
‘Ontwerp een nieuw WOII monument, bepaal welke gebeurtenis je wilt herdenken en vertel me waarom juist deze  gebeurtenis herdacht moet worden.’ Met deze opdracht laat ik leerlingen uit 3 havo ervaren wat het belang van herdenken is. Mijn rol bestaat uit vertellen en uitleggen, maar vooral uit vragen stellen: wat vind jij en waarom vind je dat? Wie heeft je tot deze beslissing gebracht? Wat geeft je het gevoel dat dit belangrijk is en herdacht moet worden?
Leerlingen doen  onderzoek naar bestaande monumenten om de drijfveren van bedenkers en makers te achterhalen. Leerlingen ontwerpen zo vanuit hun emotie een monument in plaats van op basis van droge, soms zakelijke lesstof.
Ze luisteren naar verhalen van gastsprekers die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, van  joods kind in de Hollandse Schouwburg tot het buitenkampkind op Java:  schakels tussen heden en verleden. Leerlingen leren zo mensen uit andere tijden en culturen te begrijpen en worden zich bewust van hun eigen standplaatsgebondenheid. Ideeën worden bijgesteld, ontwerpen kritisch doorgesproken en standpunten verdedigd.

In alle vrijheid leren deze leerlingen hun mening te uiten, deze te beargumenteren en tegen het licht van de geschiedenis te houden. Ze zijn bezig hun houding te bepalen: zij leren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten