woensdag 29 november 2017

Ouder(s), verzorger(s) van leerlingen havo 1 en 2 , hebben aangegeven graag een kijkje te willen nemen als de school in bedrijf is. Zo krijgen ze een indruk van de dagelijkse gang van zaken. Leerlingen en personeel zijn inmiddels aardig gewend aan bezoekers, dus de sfeer in bovenstaande week was niet veel anders dan anders. Het verschil met andere bezoekers is dat u als ouder(s), verzorger(s) misschien de klas van uw kind in actie heeft gezien en daarom wat langer bent blijven kijken.

Wissellessen in H1A: ‘Iemand m’n moeder gezien?’

Op 31 oktober volgden verschillende ouders in plaats van hun kinderen de lessen. Met een max. van 5 ouders per les konden de ouders actief deelnemen aan de les.
De voorbereiding zoals huiswerk maken en tas inpakken zorgde voor leerlingen en hun ouders al voor de nodige voorpret. Spannend was het voor ouders die als gloednieuwe leerling in de groep terechtkwamen soms ook. Eigenlijk precies zoals hun kinderen dat de weken ervoor ook hadden ervaren.
En nu maar hopen dat ‘ons pap’ zijn proefwerk goed heeft gemaakt.

Havo 2.0

Of is het intussen 3.0?
Wat we zeker weten is dat de havoklassen 1 en 2 een vliegende start hebben gemaakt. Maar liefst 6 gloednieuwe klassen op de havolocatie, best een beetje spannend. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders en leraren. Want hoe zal het gaan met zoveel nieuwelingen, hoe voegen de kinderen zich naar het havoconcept, hoe worden ze ontvangen door de zittende leerlingen?

De eerste weken

De eerste weken zijn inmiddels voorbij en die zijn we uitstekend doorgekomen: leerlingen zeggen zich thuis te voelen, laten steeds meer van zichzelf zien, leraren merken dat kinderen steeds gemakkelijker hulp vragen en kinderen stralen zelfvertrouwen uit.
We horen van mentoren dat zij hun klassen als heel prettig ervaren. Dat heeft zeker met hun inspanningen te maken om van de klas een echte groep te maken. Dat gebeurt niet alleen dmv de welbekende kennismakingsspelletjes, maar bijvoorbeeld ook door samen met de klas de actualiteiten te bespreken. Zo leren leerlingen elkaar kennen en de mentor hoort wat de leerlingen zoal bezighoudt.
In klas 1 zijn er zelfs 2 mentoruren per week ingeroosterd zodat er voldoende tijd is om een groep te worden, maar ook om te leren hoe je nou je agenda het beste gebruikt. Leerlingen hebben tijdens de mentorlessen ook kennis gemaakt met de POPs, de Persoonlijke Ontwikkel Presentaties. Dat doen we tweemaal per jaar, één keer voor de kerstvakantie en één keer vlak voor de zomervakantie. Ze vertellen aan klasgenoten, jaargenoten en aan het eind van het schooljaar ook aan ouders en leerlingen uit andere jaren hoe ze zich op school en in hun persoonlijk leven hebben ontwikkeld.
We hebben de Omgekeerde Oudergesprekken gehad, waarbij vooral de ouders en de kinderen aan het woord zijn geweest. Fijne, open gesprekken waren dat.

Ons team

In ons Team Havo 1 en 2 wordt hard gewerkt aan het lesprogramma en aanverwante activiteiten. Een enthousiast team dat zich dit jaar vast mag bijten in havo 1 en 2, bestaande uit mentoren en vakdocenten van deze klassen.
Sommige zaken verdienen nog wat extra aandacht. In H1A gebruiken we Appreci8, een leerlingvolgsysteem dat naast het havocijfer ruimte biedt om de ontwikkeling van leerlingen te laten zien op het gebied van bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden. In klas 2 havo blijven we dit jaar naast Appreci8 ook magister gebruiken. De verlengde schooldag werkt voor klas 1 en 2 , maar nog lang niet zoals we dat graag zouden willen. Het is voor leerlingen nog niet zo duidelijk dat ze er echt iets kunnen halen. Wat ook een rol speelt is dat de buitenschoolse activiteiten soms al rond 16.00 aanvangen, waardoor de verlengde schooldag soms haastwerk lijkt.

Social media

H1A heeft de eerste van twee lessen Social Media achter de rug. Maaike Meijs is daarvoor ingevlogen en geeft deze korte cursus aan allee eerste klassen. Bovendien krijgen de tweede klassen een dit jaar een opfrisles. Kinderen bewust maken van hun social mediagebruik en de consequenties vinden we in deze tijd van groot belang.

Verkeer

Op de fiets naar school is best spannend, daarom doen we met H1A mee met Totally Traffic ( www.totallytraffic.nl) Dat is een online verkeersprogramma dat we gebruiken om leerlingen bewuster te maken van wat er in het verkeer zoal speelt. Het eerste thema dat we behandelen is Rijden in Groepen, wel passend bij onze kinderen die vaak nog in groepen van en naar school fietsen.

Lesbezoeken

In week 44 hebben we het havogebouw opengesteld voor ouder(s), verzorger(s) die niet alleen willen zien waar hun kind les heeft, maar ook hoe. We vinden we het heel prettig om te horen hoe u de school ervaart. Complimenten zijn leuk, maar we staan zeker open voor andere feedback. Tenslotte zijn Jan Beesems en Cobine Ramakers de week voor en na de herfstvakantie zoals beloofd de klassen in gegaan om te kletsen over hoe de leerlingen de eerste weken hebben ervaren. Wat ze leuk vonden en wat lastig was. Dit waren erg informele en gezellige gesprekken zijn.

Omgekeerde Oudergesprekken, experts aan het woord.


Wie kunnen je beter vertellen wat nodig is om optimaal te functioneren op school en lekker in je vel te zitten dan de leerling zelf en zijn/ haar ouder(s), verzorger(s)? Twee weken na de algemene ouderavonden vonden voor klas 1 en 2 havo de Omgekeerde Oudergesprekken plaats. Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, allemaal experts, kregen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de mentor. Ze vertelden over bijvoorbeeld verwachtingen, thuissituatie en de eerste ervaringen in de nieuwe klas.
Omgekeerd, omdat niet de mentor het gesprek leidt, maar de ouders samen met het kind. Bij de uitnodiging kregen ouder(s), verzorger(s) het verzoek om het gesprek met hun kind voor te bereiden aan de hand van verschillende vragen zoals 'omschrijf uw kind in 4 kernwoorden' en 'wat doet uw kind thuis zelfstandig en waar helpt u bij?' Zo wordt door ouder(s), verzorger(s), leerlingen en mentor in een vroeg stadium in de relatie geïnvesteerd en dat bevordert wederzijdse betrokkenheid en samenwerking.
De sfeer is vrolijk, voor kinderen in het begin soms een beetje spannend, maar bij het afscheid overheerst het gevoel van 'we gaan er samen voor! Transparantie, Vertrouwen en Samen: de bouwstenen van de school die we graag willen zijn.