woensdag 29 november 2017

Omgekeerde Oudergesprekken, experts aan het woord.


Wie kunnen je beter vertellen wat nodig is om optimaal te functioneren op school en lekker in je vel te zitten dan de leerling zelf en zijn/ haar ouder(s), verzorger(s)? Twee weken na de algemene ouderavonden vonden voor klas 1 en 2 havo de Omgekeerde Oudergesprekken plaats. Ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, allemaal experts, kregen de gelegenheid om in gesprek te gaan met de mentor. Ze vertelden over bijvoorbeeld verwachtingen, thuissituatie en de eerste ervaringen in de nieuwe klas.
Omgekeerd, omdat niet de mentor het gesprek leidt, maar de ouders samen met het kind. Bij de uitnodiging kregen ouder(s), verzorger(s) het verzoek om het gesprek met hun kind voor te bereiden aan de hand van verschillende vragen zoals 'omschrijf uw kind in 4 kernwoorden' en 'wat doet uw kind thuis zelfstandig en waar helpt u bij?' Zo wordt door ouder(s), verzorger(s), leerlingen en mentor in een vroeg stadium in de relatie geïnvesteerd en dat bevordert wederzijdse betrokkenheid en samenwerking.
De sfeer is vrolijk, voor kinderen in het begin soms een beetje spannend, maar bij het afscheid overheerst het gevoel van 'we gaan er samen voor! Transparantie, Vertrouwen en Samen: de bouwstenen van de school die we graag willen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten