maandag 3 december 2018

Voorkomen van zittenblijven en wat daarvoor nodig is

Op de website van de VO-Raad is een interview met Cobine Ramaekers te lezen. Het interview werd afgenomen naar aanleiding van een lezing die Cobine eerder over dit onderwerp gaf.