Doubleren?

Niet meer doubleren

In 2013 zijn we op 2 havo begonnen met een nieuwe aanpak. Belangrijke doelstelling is dat we leerlingen willen laten ervaren dat het zin heeft te werken aan je ontwikkeling. In de schoolgids kun je dan ook lezen:
Een havoleerling stroomt in principe altijd door naar een hoger leerjaar.  Eventuele opgelopen achterstanden en kennishiaten worden weggewerkt gedurende het lopende schooljaar.
Via een andere invulling van het mentoraat en met behulp van een goed monitoringsysteem houden leraren  steeds zicht op het niveau en de vorderingen van elke leerling. Leerlingen en ouders zijn hiervan ook op de hoogte. De lijnen zijn kort en er is veelvuldig contact. Zo komen we niet voor verrassingen te staan.

 In uitzonderlijke gevallen kan,  in goed onderling overleg,  besloten worden dat een leerling elders zijn studieloopbaan voortzet. Het belang van de individuele leerling staat hierbij altijd voorop.

We hebben geen overgangsregeling die uitgaat van een maximumaantal onvoldoendes. Een achterstand hoeft niet automatisch te betekenen dat je een jaar over moet doen. Je ziet het pas als je het doorhebt, bij sommige leerlingen vallen kwartjes in de grote vakantie in plaats van net ervoor. Jammer om dan een jaar opnieuw te doen.
Zoals de leerlingen zelf al aangaven, moet de overgang geen cadeautje zijn. Je moet hem verdienen en bent bij voorkeur altijd op niveau. Daarom voerden we samen met deze maatregel ook de verlengde schooldag in. Leerlingen die achterstanden hebben, komen die na schooltijd verplicht inhalen. Zo zul je als leerling nooit plotseling aan het eind van het jaar te horen krijgen dat je onvoldoende vooruitgang hebt geboekt om naar het volgende jaar te gaan.

De Verlengde Schooldag

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag zullen leraren van het havoteam aanwezig zijn in de aula. Op dinsdag hebben leraren hun vergadermiddag en is er alleen toezicht. Leerlingen die van hun leraar te horen hebben gekregen dat ze werk moeten inhalen, zijn aanwezig en doen het werk dat afgesproken is. Ze kunnen zo gemakkelijk achterstanden wegwerken.
De verlengde schooldag biedt de leerlingen ook nog andere mogelijkheden:
  • Je kunt er huiswerk maken, als je dat liever op school doet dan thuis.
  • Je kunt gemakkelijk groepshuiswerk maken.
  • Je kunt op je gemak boeken lezen en studeren.
De Verlengde Schooldag is een steuntje in de rug. Lekker leren met een kopje thee erbij en hulp binnen handbereik.
Er wordt niet structureel bijles gegeven, maar individuele leraren willen leerlingen best verder helpen, zeker als daar vooraf een afspraak voor gemaakt is. Ook voor leraren is de aula werkruimte op de aangegeven tijden.

Aan het eind van klas 1 hebben we ons best gedaan om leerlingen op de juiste afdeling te plaatsen. In 95% van de gevallen lukt dat prima. De overige 5% willen we aan het eind van jaar 2 ook correct plaatsen. We kiezen dan in overleg met leerling en ouders op welke afdeling de leerling het diploma gaat halen. 
In latere jaren blijven we de leerlingen intensief volgen. De regel is: je blijft niet zitten, in het belang van het kind wijken we daar in overleg soms van af. Een andere opleiding blijft altijd een optie.

Voortschrijdend inzicht: adviezen

Vanaf 2015 geven we in juni/juli alleen nog adviezen bij de overgang. Zo'n advies kan ook zijn, zullen we een jaar langer over havo gaan doen. In dat geval zien wij je echt wel een havodiploma halen, maar niet in 5 jaar.
Eén keer mag je tegen ons advies ingaan, je hebt dan zelf (eventueel met je ouders) een goed plan om dat havodiploma alsnog binnen te halen.
Doubleren blijft een hoge uitzondering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten